Mensen - hand - online puzzels

De handpalm (Latijn: palma of vola) is de binnenkant van de menselijke hand.

De handpalm heeft lijnen. Volgens de handlijnkunde en waarzeggers zegt zo'n lijn iets over de persoon zelf, bijvoorbeeld over de emoties, gezondheid enzovoorts. Handpalmen worden daarom vaak 'gelezen' door waarzeggers. De middelste lijn in de palm van de schrijfhand is dan de levenslijn.

Als iemand angstig of nerveus is, is de handpalm meestal bezweet.