Landschappen - Sociale institutie - online puzzels

Instelling (managementwetenschappen) - zoals gedefinieerd door T. Pszczołowski, het is een organisatie die een team is van samenwerkende mensen die zijn uitgerust met middelen. Het begrip instelling is in materiële zin hetzelfde als het begrip organisatie. In die zin gebruikt J. Zieleniewski bijvoorbeeld de term instelling, die het als een sociale creatie of 'georganiseerd ding' beschouwt, waaronder mensen en hun apparaat vallen. A. Bednarski gebruikt de term organisatie ook uitwisselbaar met de term instelling. Een vergelijkbare situatie doet zich voor in andere studieboeken en monografieën op het gebied van managementwetenschappen of organisatiewetenschappen.

Ook in de dagelijkse zakenpraktijk en bijna de term instelling wordt veel gebruikt in de subjectieve (materiële) betekenis, waaronder zowel op winst gerichte economische organisaties (inclusief ondernemingen) als op non-profit gerichte organisaties. Zo dienen bijvoorbeeld entiteiten genoemd te worden: financiële instelling, kredietinstelling, beherende instelling.

In een strikt gedefinieerde context is een instelling in managementwetenschappen ook synoniem met bedrijven. Zo worden bij banken filialen opgericht om institutionele klanten te bedienen (allemaal behalve individuele klanten - natuurlijke personen, met andere woorden, er zijn cellen voor zakelijke klanten).

T. Pszczołowski, Small encyclopedia of praxeology and organisation theory, Ossolineum, Wrocław 1978, pp.