Landschappen - Ecosysteem - online puzzels

Ecosysteemstructuur - de distributie van elementen van een specifiek systeem, dat is het ecosysteem, en de onderlinge relaties tussen deze elementen.

Organismen van bepaalde soorten werden beschouwd als de kleinste elementen van het systeem. Soorten bezetten specifieke ecologische niches, die worden beschouwd als een reeks abiotische en biotische factoren die overeenkomen met organismen (bijv. Relaties tussen soorten, intraspecifieke concurrentie, afhankelijkheden in beslagen). Populaties van verschillende soorten die in hetzelfde gebied leven, vormen samen biocenose, die afhangt van hun leefgebied, en vormt deze tegelijkertijd, waardoor een biotoop ontstaat. Het biocenose-biotoop-systeem neigt naar een climax, waarin het biocenotische evenwicht wordt bereikt - een optimale structuur in termen van het soort soort en het aantal en de verspreiding van hun populaties. Een duurzaam ecosysteem wordt behandeld als een thermodynamisch gesloten systeem (gesloten ecologisch systeem). In een dergelijk systeem circuleert materie door de instroom van energie van buitenaf, meestal in de vorm van zonnestraling (fotosynthese). Energie wordt op een warme manier afgegeven.

De structuur van het ecosysteem verandert geleidelijk.