Technológia - elektronika - online rejtvények

Az elektronikai eszközök szabályozzák az elektronok áramlását, elektromos jellé alakítják a fizikai mennyiségeket. Fő felhasználási területeik az elektronikus áramkörök szabályozása és vezérlése, az információfeldolgozás, a műsorszórás. Az elektronikus áramkörökben kis értékűek az áramok és feszültségek, mivel feladatuk nem az elektromos áram energiájának továbbítása, hanem az elektromos jelek információ-hordozó képességét használják fel. Az elektronika nem tévesztendő össze az elektrotechnikával, amely az elektromos áram energiájának ipari felhasználásával foglalkozik (részterületei az erősáramú és a gyengeáramú technika).

Az elektronikus rendszerek az alábbi fő egységekre oszthatók fel:

bemenet – az elektromos vagy mechanikus érzékelők (jelátalakítók) jeleket fognak fel, (például: hőmérséklet, nyomás, fordulatszám), és azokat alakítják át elektromos jellé (feszültség, áram stb.),

jelfeldolgozó áramkör – az elektromos jelet erősíti, feldolgozza, átalakítja.

kimenet – a feldolgozott jelet visszaalakítja valamely fizikai formába (például: hang).A televízió a műsorjelet antennájával fogja fel, majd jelfeldolgozó áramkörei a bemenetet szín-, fényerő- és hanginformációkká alakítják. A kimeneti eszköz, például a katódsugárcső a szín- és fényerő jeleket a képernyőjén látható képpé, a hangszóró a hangjeleket (általában mágneses úton) hanggá alakítja át.

Digitális multiméter

Oszcilloszkóp

Logikai analizátor

Spektrumanalizátor (jeleloszlás-vizsgáló)

Frekvenciaszámláló

Nyomtatott áramkör

Integrált áramkör (IC)

Wire-wrap (huzalcsavarásos csatlakozás)

Termi-point

Vezetőpasztás kötés

Ellenállás

Olvadóbiztosító

Kondenzátor

Tekercs

Transzformátor

Piezokristály

Csatlakozó

Dióda

Fénykibocsátó dióda (LED)

Fotodióda

Lézerdióda

Zener-dióda

Schottky-dióda

Feszültség levezető dióda

Változó kapacitású dióda (Varicap)

Alagútdióda

Tranzisztor

Térvezérlésű tranzisztor (FET)

Bipoláris tranzisztor (BJT)

Darlington-tranzisztor

Fototranzisztor

Integrált áramkör

Digitális integrált áramkör

Analóg integrált áramkör

Egyéb aktív elemek

TRIAC

Tirisztor

Varisztor

Vastagréteg technológia : 25 mikrométertől nagyobb

Vékonyréteg technológia

Katódsugárcső (CRT)

Klisztron

Magnetron

Dióda

Kételektródás elektroncső, mely anóddal, és katóddal rendelkezik. A villamosan fűtött katódból elektronok lépnek ki, melyeket az anód pozitív feszültsége esetén begyűjti. Negatív anódfeszültség esetén ez nem következik be.