Tájak - Ökoszisztéma - online rejtvények

Ökoszisztéma szerkezet - egy adott rendszer, az ökoszisztéma alkotóelemeinek megoszlása ​​és ezek közötti összefüggések.

Bizonyos fajok organizmusait a rendszer legkisebb elemének tekintik. A fajok sajátos ökológiai réseket foglalnak magukban, amelyeket az organizmusoknak megfelelő abiotikus és biotikus tényezők sorozatának tekintnek (pl. Fajok közötti kapcsolatok, fajspecifikus verseny, függőség az állományokban). Az ugyanazon a területen élő különböző fajok populációi együttesen biocenózist hoznak létre, amely az élőhelyétől függ, és ugyanakkor formálja azt, biotópot hozva létre. A biocenózis-biotóp rendszer általában csúcspontjává válik, amelyben elérik a biocenotikus egyensúlyt - az optimális szerkezet a fajok típusa, valamint populációik száma és eloszlása ​​szempontjából. A fenntartható ökoszisztémát termodinamikailag zárt rendszerként (zárt ökológiai rendszerként) kezeljük. Egy ilyen rendszerben az anyag kering az energia kívülről történő beáramlása miatt, leggyakrabban napsugárzás formájában (fotoszintézis). Az energiát meleg módon adják ki.

Az ökoszisztéma szerkezete fokozatosan átalakul.