Emberek - Gyermek - online rejtvények

Gyermeknek (gyereknek) nevezzük a közeli hozzátartozók közül az egyenesági leszármazót.

A gyermek elsősorban családi, rokonsági státust jelent. A gyermekkornak mint életkornak számos jogi kérdésben van szerepe.

A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek.A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjék.Ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy lehetőleg családi környezetben nőjön fel és korábbi családi kapcsolatait megtarthassa.A gyermeknek a saját családjában, illetve a családi környezetben nevelkedéséhez és a korábbi családi kapcsolatai fenntartásához fűződő jogát törvényben meghatározott esetben, kivételesen és a gyermek érdekében lehet korlátozni.

2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv)

Gyermekkor

Gyermekmunka elleni világnap

Rokonság

A gyermekek jogairól szóló egyezmény

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

Magyarország Alaptörvénye

1952. évi IV. törvény

1997. évi XXXI. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

1993.