visszaverődés - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A reflexióelmélet (nm. Abbildtheorie, a tudás másolatának / reprezentációs elmélete) - a kogníció realisztikus elméletében a valós valóságnak az emberi tudat reflektálásának folyamata. A kogníció materialista elméletében (a dialektikus materializmus elmélete) az emberi tudatban az anyagi valóság rekonstrukciójának folyamata működik, a reflexió elmélete a következőképpen érthető: mint ok-okozati összefüggés - az ingerek mentális cselekedetek sorozatát indítják el, mint pszichoszociális kapcsolat - a mentális cselekedetek és a társadalom azon tulajdonságai közötti kapcsolat, amely ezeket feltételezi, mint a mentális cselekedetek tartalmának izomorfizmusa az anyagi valóság töredékeivel. A reflexió elméletét Immanuel Kant és a neocantisták kritizálták.