vezetés - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A menedzsment egy vagy több személy által végzett folyamat, mely mások tevékenységének koordinálására, a különböző erőforrások tervezésére, szervezésére, irányítására és összehangolására irányul a szervezet céljainak sikeres és hatékony elérése érdekében. Visszatekintés az ókori építkezésre, hadvezetésre, kormányzásra és önkormányzásra, a középkori uralkodásra, az újkori iparra, közlekedésre és hadászatra. Mindezek jellemzőinek, tapasztalatainak rendszerezése, leírása. Tudományos irányzatA szabványosított technológia, messzemenő munkamegosztás, a fizikai és a szellemi munka szétválasztása, és a funkcionális vezetés elve jellemez. A tudományos irányzat, mint racionálás jelenik meg. Fő képviselője: Frederick Winslow Taylor Elméleti iskolaA vállalati és a vezetési funkciók bölcsője, főleg Henri Fayol, Max Weber és Henry Ford munkáiban jelenik meg. Emberi viszonyok tana (Elton Mayo, Mary Parker Follett, Douglas McGregor)Az emberarcúság, a pszichológia térnyerése az elidegenedés ellensúlyozása. Szervezeti magatartástudomány (S.Freud, Kurt Lewin, Chester Barnard, Herbert Simon) Rendszerelmélet Tranzakciós költségelmélet Kontingencia vagy szituációelmélet Technológiai iskola Nagyság iskolája Külső környezet iskola Erőforrás-függés elmélet Intézményi elmélet Menedzsment irányzatok, iskolák (PDF).