történelem - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A történelem a múltbeli események összessége. Az emberiség múltjának tudományos ismerete, amely az emberi társadalom közös emlékezeteként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A magyar nyelvű tankönyvek és ismeretterjesztő művek általában a következő felosztásban tárgyalják: Világtörténelem vagy egyetemes történelem Magyar történelemTágabb értelemben véve a világtörténelem az emberi eseményeken túlmutatva a következőképpen is csoportosítható, aszerint hogy mely tudományok foglalkoznak vele: A világegyetem története (csillagászat) Földtörténet (földtudomány) Az élővilág története (biológia) Az emberiség története (történettudomány) Mi végre kell nekünk a történelem? (filozófia) A történelem latin neve, a historia a görög ιστορία szóból származik, ami a hisztorein („kutatni, kérdezősködni”) főnevesülése, szó szerinti jelentése: „kikutatott tudás, elbeszélés, beszámoló” (ugyancsak az alapigéből képzett nomen agentis a hisztór, jelentése: „bölcs”, „szemtanú”, „bíró”). A megfelelő magyar szó a tizenkilencedik századból származik, megalkotója Döbrentei Gábor. A következő szócikkek a Wikipédiában fellelhető nagy mennyiségű adatban a feldolgozást és a keresést segítik. Évezredek és évszázadok Az európai történelem korszakai: Őskor Ókor Középkor Korai újkor ÚjkorTörténelmi korszakok (más földrészeké is) Afrika történelme Ausztrália és Óceánia történelme Ázsia történelme Dél-Amerika történelme Európa történelme Észak-Amerika történelme Diplomáciatörténet Életrajz Gazdaságtörténet Az adózás története Hadtörténet Irodalomtörténet Jogtörténet Művelődéstörténet Kultúrmozgalmak Művészettörténet A film története Színháztörténet Politikatörténet Pszichohistória Társadalomtörténet A turizmus története A vendéglátás története A szexualitás története Nők a történelemben Technikatörténet Történeti ökológia Tudománytörténet A filozófia története Fizikatörténet Matematikatörténet Az orvostudomány története Vallástörténet A kereszténység története Debreceni Egyetem - Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar Eszterházy Károly Főiskola - Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem - Bölcsészettudományi Kar Kodolányi János Főiskola Miskolci Egyetem - Bölcsészettudományi Kar Nyíregyházi Főiskola - Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Nyugat-magyarországi Egyetem - Bölcsészettudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Bölcsészettudományi Kar Pécsi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar Szegedi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar Az emberiség krónikája : Robert Jungk kitekintésével a jövőre / Bodo Harenberg szerk. ; [írta és összeáll. Brigitte Beier et al. ; magyar vonatkozású szövegekkel kieg.