személy - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

Személy (πρόσωπον [prosopon], latin persona) - eredetileg mind görög, mind latin nyelven a szó "maszkot" jelentett, amelyet a színészek az ókori színházban vettek fel. Aztán kezdték felhasználni arra a szerepre, amelyet az egyén az élet drámájában játszik. Racionális természetű entitás. Lehet, hogy ember és Isten is, akit megkülönböztetnek a létezés legtökéletesebb formája szerint. A modern filozófiában a keresztény és a nem keresztyén személyiség kulcsfogalma az ember keresztény (különösen a tomista) megértésében gyökerezik, mint az ember, mint különálló egység a dolgok, a természet, beleértve az állatokat, világától is. Kezdetben, az egyházi apák napjaiban, a személy meghatározását a Szentháromság rejtélye körül zajló viták során alakították ki, ahol a személyiség és a hipostázis szinonimák voltak. Csak később lett a filozófiai antropológia tárgya. A személy első meghatározásait a korai keresztény római gondolkodó Boecius (480-524) adta a Krisztus személyéről és két természete című könyvében (PL 64,1343). Ez a meghatározás később klasszikus lett: racionális természetű egyéni anyag / ((latin) naturae rationalis individua proveia).