remény - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

Keresztény remény (latin spes ;; görög ελπίς) - keresztény hozzáállás, amely elvárja Isten szavának ígéretének teljesülését. Alapvető témája az emberi faj és az egész univerzum feltámadt Krisztusában történő megújítása: a korrupció és hiúság rabszolgaságának alávetett világ átalakulása és gyógyulása, valamint az emberiség végső megszabadulása a bűntől, a szenvedéstől és a haláltól a feltámadás és a szonálizáció révén Krisztusban (vö. Róma 8: 24–24) 25). A Szentírások, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség, a reményről, mint spirituális erényről beszélnek, amely az emberi szívben Isten szavának hatására felmerül. Amikor Isten egy emberrel vagy egy gyülekezettel beszél, az emberben lévõ válasz reményt ad arra, hogy teljesítsék azt, amit Isten beszél (vö. Ps 119 [118], 42.74.81; Ps 130,5). Van is hit abban, amit mond (amit kinyilatkoztat), és a szeretetben, mint Isten szavának megtestesítőjében, amely az élet szabálya. A remény, mint válasz Isten szavára, olyan erény, amelyet egy személy a Szent Lélektől kap, bemutatva Isten életéhez, amelyet hagyományosan "teológiai életnek" (korábban "teológiai") neveznek.