minta - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A képlet több tudományágban használt fogalom. Egy vegyület alkotórészeinek leírására szolgáló módszer. A vegyületet alkotó elemek vegyjeleinek és az alkotó atomok darabszámának leírása. Például: A víz két hidrogénatomból és egy oxigénatomból áll. Ezt képlettel H2O-ként írjuk. A kénsav képlete: H2SO4. Ez azt jelenti, hogy a kénsav két hidrogén- (H), egy kén- (S) és 4 oxigénatomból (O) felépülő molekula. Valamely törvényszerűség leírása matematikai szimbólumokkal. Például a kör kerületének "képlete": K=2·r·πA matematikai képletekben a szorzás jelét általában nem szokás kiírni, így a képlet röviden: K=2rπEbben a képletben a "K" jelöli a kör kerületét "r" a kör sugarát "π" pedig egy matematikai állandó, amely irracionális szám, közelítő értéke 3,14159.