klasszikus autó - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A klasszikus vagy newtoni mechanika a testek mozgásának leírásával és az azokat okozó törvényekkel foglalkozik. A klasszikus mechanika törvényei szigorúan csak alacsony sebességek (fénysebességhez képest) mellett érvényesek, a fénysebességgel összemérhető sebességek esetében a speciális relativitáselmélet eredményeit kell használni. Mikrorendszerek (atomok, molekulák szintje) estén pedig a kvantummechanika törvényei érvényesek. Kinematika (mozgástan): feladata a testek mozgásának leírása; Dinamika (erőtan): a testek mozgását okozó törvényszerűségeket vizsgálata; Statika: a testek erőhatás alatti egyensúlyának feltételeivel foglalkozik.A vizsgált objektumok lehetnek pontszerűek, illetve kiterjedtek, merevek, vagy rugalmasak, halmazállapotuk szerint pedig szilárdak, folyékonyak és gázneműek (hidrodinamika, hidrosztatika, aerodinamika és aerosztatika). A kinematika a testek mozgásának leírásával foglalkozik, ehhez az Euklideszi geometriát használja. A jelenségek leírásakor, azok egyszerűsítése céljából, a valós testek matematikai absztrakciójaként pontszerű részecskéket, ún. tömegpontokat használunk. A tömegpont néhány fizikai mennyiséggel jellemezhető, ezek: helyvektor, tömeg, sebesség, gyorsulás. A valóságos testek mérete természetesen nem mindig elhanyagolható. Egy tömegpont helyzete megadható, egy, a térben rögzített ponthoz viszonyított helyzetével.