kertművészet - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A florisztika (latin) valamely nagyobb terület (természeti táj, ország) flórájának megismerésére irányuló tudomány. A rendszeres florisztikai kutatás a 16. században kezdődik el, majd a 19. században indul a kritikai florisztikai kutatás. Ez két, módszertanilag különböző szakaszra osztható: a korai szakaszt a morfológiai, ökológiai és földrajzi szemléletmód míg a modern kritikai florisztika a kísérleti taxonómiai és genetikai módszereken alapszik.A florisztikai vizsgálatokon alapszanak a szünbotanikai (növényökológiai, növénytársulástani) kutatások is. Benkő József Beythe István Budai József Czetz Antal Jávorka Sándor Kitaibel Pál Kubinyi Ágoston Méliusz Juhász Péter Moesz Gusztáv Nyárády Erazmus Gyula Soó Rezső Straub F. Brunó (főszerk.): Biológiai lexikon, vol. 1 A-F, p.