három - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

Háromszor - Aleksander Fredro naplói, beleértve a gyermekkori és a katonai szolgálat időszaka 1809-1814 között, ideértve az 1813 és 1814 közötti időszakot is, amikor az író rendőrtisztként szolgált Napóleon Bonaparte mellékállományában; többnyire 1844-1846-ban írták. Alekszandr Fredro Háromszor című emlékeztetőit nem a nagyközönségnek szánták - kéziratos emléktárgyak maradtak a családban, ám közvetlenül a halála előtt a szerző beleegyezett a közzétételbe, sőt azt is javasolta, hogy fejezzék be a Pro memoria versgel. A fenti engedély felhatalmazta Jan Aleksander fiát, hogy nyomtasson naplót Varsóban a Gazeta Polska-ban 1877-ben és az Atya művek 1880-as kiadásában. A következő kiadást 1917-ben Henryk Mościcki készítette. Fredro naplói összhangban állnak a történelmi tényekkel, bár nem időrendben. A költő megosztja tapasztalatait az olvasókkal, és kifejezi a háború során szerzett tapasztalatait. Az emlékezeteket a költőre jellemző nyelven írják, vígjátékokkal, anekdotákkal tele (például: Fredro, amikor megkérdezték, mit tanultak a napóleoni kampányból, válaszolt: "Néhány emlék, két kereszt és egy pedogram"). A Three by Three-ben Fredro Napoleon császár mint hősies hölgy romantikus látomásával foglalkozik, úgy érzi, hogy becsapja. Így aláássa a romantikus napóleoni mítoszot.