fém - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A fémek csoportjához tartozik a kémiai elemek nagyobbik része. (A transzurán elemekkel együtt 88.) A fémek a kémia tudományági értelmezése szerint a periódusos rendszerben a bór-asztácium vonaltól balra található elemek, kivéve a hidrogént. Létezik azonban egy csillagászati értelmezése is a fémeknek: az asztrofizikában és bolygótudományokban minden hidrogénnél és héliumnál nehezebb elemet fémnek tekintenek. A periódusos rendszerben a fémek a lépcsőzetes vonal bal oldalán helyezkednek el. Egész pontosan az I. II. III. főcsoportban és a mellékcsoportokban találhatók. Például magnézium II. főcsoport, tehát fém, ellenben pl. szén IV. főcsoport, az már nemfém. Más példa: króm mellékcsoport (VI. B), azaz fém, ellenben foszfor V. főcsoport, ez nemfém. jó hővezetők, jó áramvezetők (ennek oka a delokalizált elektronrendszer), valamint egyesek a hangot is jól vezetik; jól ötvözhetők, jól megmunkálhatók; oxidálódnak, oxidjaik (és hidroxidjaik) bázisok. nincs fizikai oldószerük, kémiailag többnyire savakban oldódnak; halmazaikra fémes kötés jellemző; atomjainak külső héján kevés (1, 2, 3, igen ritkán 4) elektron található.A fémek számos hasonló tulajdonságának oka a hasonló atom-, kötés- és rácsszerkezet.