csapat - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A banda (olasz szó, a jelentése társulat) eredetileg fegyelmezetlen katonák egy csoportja, később főleg fúvószenekarok neve. Neve a katonáskodást üzletszerűen végző harcosok által a 14. században Franciaországban, Olaszországban és Németországban szervezett katonai alakulatoknak, amelyeket a hadakozó felek bizonyos időre hadi szolgálatra fogadtak fel. A banda abban különbözik a később keletkezett condottieriktől, hogy amaz a legénység szövetkezése volt, amely maga választotta tisztjeit, míg a condottieri csapatokat valamely vállalkozó főtiszt gyűjtötte össze és ennek zsoldjában álltak, aki aztán csapatát lehetőleg jövedelmezően igyekezett értékesíteni. A bandák fegyelem hiánya miatt többnyire igen megbízhatatlan, garázdálkodó s békében, amikor keresetük nem volt, rablásból tengődő csapatok voltak. Már a 15. század végén üldözték mindenütt és irtották őket. Mátyás király seregének magva cseh banda volt, de a király utódai alatt a Fekete sereg valódi bandákra esett szét megint, ezeket vagy megsemmisítették, vagy külföldre vándoroltak. A banda a zenekarok elnevezésére már a 20. század előtt elterjedt, különösen, ha tagjai fúvós hangszereken játszottak.