alkotás - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

Diplomamunka - olyan munka, például írásbeli dolgozat, amelynek írására és bemutatására a diplomavizsga (pl. Alapképzés vagy mestervizsga), valamint a felülvizsgálati eljárás előzetes benyújtása szükséges ahhoz, hogy a hallgató, hallgató, hallgató vagy doktorandusz hallgató nyújtsa be az iskola vagy egyetemi diplomát, és ugyanakkor szakmai cím vagy tudományos fokozat. A tipikus diplomamunka írásos esszé, többtől több száz oldalig terjedő (általában több tucat) oldalas esszé formájában, és jelentése a szerző által végzett tevékenységekről. Lehet, hogy tisztán elméleti, vagy tartalmazhat a természetből végzett kísérletek vagy megfigyelések leírását. A művészet és a technika területén a dolgozat projekt jellegű lehet. A diplomamunka szerkesztési formáját többé-kevésbé pontosan az egyes iskolák vagy főiskolák helyi szabályozása határozza meg. A diplomatervek általában meglehetősen formális felépítéssel rendelkeznek. Ezek a téma bevezetéséből, a cél megfogalmazásából, a cél elérésének és a cél elérésének ismertetéséből állnak. A diplomamunkák értékelési kritériumai általában tartalmazzák a következő szempontokat: a dolgozat céljának fontossága és érvényessége, megvalósításának helyessége, a következtetések és megfigyelések pontossága, az irodalmi egységek kiválasztása és felhasználási módszere, a gépírás szerkesztésének helyessége.