Gótikus stílusban - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

Gótikus építészet (gótikus stílus) - stílus a késő középkor európai építészetében, a tizenharmadik század közepétől a tizenhatodik század elejéig. A gótikus székesegyházat általában a gótikus épület példájának tekintik, bár a valóságban ez a világi (polgári és lakóépületek) építészetének fejlődési periódusa volt. A gótikus építészet alkotói szándékában állt, hogy tökéletesen tükrözze az isteni természetét és imádja Istent. A templom szárnyaló hatalmas teste azoknak az időknek a szimbólumává vált, amikor a vallásosságot Isten felé mutató nagy vágy jellemezte. A szilárd anyagot függőleges irányok uralják. Megismételhetőségük közvetlen közelében, a tömb fragmentációja, finom dekorációja kifejező és könnyű épületeket hoz létre. A magas ólomüveg ablakokon keresztül a belső térbe áthatoló színes fény a lelkiség benyomását kelti, a belső terekben megismételt függőleges vonalak és a boltozathoz viszonyítva nagy távolság a szemét felfelé irányítja. A "gótikus" elnevezést először a 15. század közepén használta L.B. Alberti. Ez egy pejoratív kifejezés, amely leírja egy primitívnek és barbárnak tekintett kultúra termékeit. A gótikus stílus negatív értékelését Giorgio Vasari osztotta meg a 16. században