építészmérnök - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

Az építészmérnök a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások főcsoportjába, a műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások csoportjába, az ipari, építőipari mérnökök csoportjába tartozó foglalkozás. Az építészmérnök különböző rendeltetésű épületeket, épületszerkezeteket tervez és méretez, építéstechnológiákat dolgoz ki, a kivitelezést szervezi, koordinálja, ellenőrzi, valamint az épületek műszaki átadásával, fenntartásával, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos teendőket látja el. a) épületek tervezése, azok megvalósítására, illetve helyreállítására vonatkozóan részletes leírás és tervek készítése; b) építészeti elméletek, módszerek kidolgozása és alkalmazása; c) az építéssel kapcsolatos építéstechnológia megtervezése és megszervezése; d) a kivitelezés helyszínének szemrevételezése és felmérése; e) a kivitelezés szervezése és koordinálása, a minőség folyamatos ellenőrzésének megszervezése és végrehajtása, a kész épület műszaki átadása; f) kapcsolattartás és egyeztetés a műszaki területek szakembereivel.