Általában - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése (UNGA / GA) az ENSZ öt legfontosabb bizottságának egyike, s az egyetlen, melyben minden tagállam ugyanolyan formában képviseltetheti magát, és minden tagnak egy szavazata van. Hatáskörébe tartozik a költségvetés nyomon követése, a Biztonsági Tanács nem állandó tagjainak kiválasztása, a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC), valamint a Gyámsági Tanács tagjainak megválasztása. Ajánlás értékű határozatait kétharmados szavazattöbbséggel hozza. Feladata az ENSZ egyéb szervezeteitől érkező jelentések elfogadása, és közgyűlési határozati formában ajánlások meghozatala.A Közgyűlés évente egy rendes ülésszakot tart, amely szeptember harmadik keddjén kezdődik és általában karácsonyig tart. Szükség esetén a főtitkár rendkívüli vagy sürgős rendkívüli ülésszakot is összehívhat. Széles témakörben alakította meg neki alárendelt szerveit.A Közgyűlés eddigi tevékenysége számos kimagasló és történelem formáló ajánlást és határozatot eredményezett: 1948 Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata. 1959 Általános és teljes fegyverzet leszerelési határozat. 1960 A gyarmati országok függetlenségéről szóló nyilatkozat. 1966 Polgári és politikai egységokmány. 1968 Atomsorompó-szerződés.