vállkendő - online rejtvények

Adam Jan Szal (1953. december 24-én született Wysoka-ban) - lengyel római katolikus pap, teológiai doktor, a Przemyśli Főszeminárium rektora 1996–2001-ben, a Przemyśl segéd püspök 2000–2016-ban, a Przemyśl nagyvárosi érsek 2016-tól.

1953. december 24-én született Wysokában. A helyi mezőgazdasági könyvelési műszaki iskolában tanult. 1972-ben befogadták a przemyśli főszemináriumba. Tanulmányai alatt alapvető katonai szolgálatot végzett a Bartoszyce-i papi egységben (1972–1974). A helyi egyházmegye püspök, Ignacy Tokarczuk 1979. május 31-én kinevezte presbiternek a Przemyśl székesegyházban. 1980-ban teológiai diplomát szerzett a lublini katolikus egyetemen. Ugyanebben az egyetemen folytatta az egyháztörténet tanulmányait, 1990-ben doktori fokozatot szerzett a Latin Rítus Przemyśl egyházmegye papságának 1918–1939 disszertációjára alapozva.

1979–1982 a Lutcza plébániában, 1982–1984 a Krosno Szentháromság plébániában, 1987–1988 pedig a przeworski Szentlélek plébániatemplomban.