kozákok online rejtvények

A kozákok Oroszországban és Ukrajnában élő népcsoport. A kozák férfiak eredetileg szabadon katonáskodó irreguláris haderőt képeztek körülbelül a 14. század utolsó harmadától kezdődően. Szervezetük magyar viszonylatban a hajdúsághoz hasonlítható.

Kozákokon azokat az ukrán sztyeppére kivándorolt szabad szláv csoportokat értették, akik kereskedelemmel, halászattal, vadászattal, szarvasmarha-tenyésztéssel és sógyűjtéssel foglalkoztak.

Többségük elűzött, kivert, szökött paraszt, jobbágy, pásztor vagy katona volt, de voltak közöttük kereskedők és egyéb foglalkozású emberek is. Nemzetiségük szerint oroszok, ruténok, lengyelek, jellemzően szlávok voltak.

A kozák szó a török kazak kifejezésből eredhet, mely átvitt értelemben szabad embert jelent, közvetlen jelentése a kaz- („megy, átkel”) igetőhöz kapcsolódik. A korlátlan mozgás pedig a középkorban a szabad emberek kiváltsága volt. Elsők között a 13.