hangszer - online rejtvények

Hangszer a legáltalánosabb értelemben minden olyan eszköz, amelyet abból a célból készítettünk, vagy arra használunk, hogy hangot állítsunk vele elő. Szorosabb értelemben a hangszer vagy zeneszerszám olyan tárgy vagy készülék, amelyet zene létrehozása szándékával használunk hang előállítására.

A hangszereket csoportosíthatjuk a hangadásuk, vagy kezelésük módja szerint. A hangadás módja szerint vannak hangszerek melyeknél:

levegő (aerofon hangszerek),

megfeszített húr (kordofon hangszerek),

kifeszített hártya (membranofon hangszerek),

rugalmas merev test (idiofon hangszerek)rezgése, vagy pedig elektronikusan előállított rezgések állítják elő a hangot (elektrofon hangszerek).

A hangszer kezelésének módja szerint léteznek

fúvós hangszerek,

ütőhangszerek,

vonós hangszerek,

pengetős hangszerek,

billentyűs hangszerek és

egyéb (rázó, kaparó, pörgető stb.) hangszerek.

Erich Moritz von Hornbostel és Curt Sachs 1914-ben publikálták a hangszerek osztályozására vonatkozó új rendszerüket, melyet elsősorban a néprajzkutatók által leírt egzotikus hangszerek számának robbanásszerű növekedése tett halaszthatatlanná. Ez a rendszer bármilyen, eddig még fel nem talált vagy fel nem fedezett hangszer rendszerbeillesztését is lehetővé teszi. Alapja az előbb már említett aerofon – kordofon – membranofon – idiofon felosztás, ezt finomítja tovább lépésről lépésre.

Annak alapján, hogy a hangszer meghatározható magasságú vagy pedig zörejszerű hangokat állít elő, léteznek

dallamhangszerek és

ritmushangszerek.Aszerint, hogy a hangszer egyidőben csak egy, vagy több hangot is képes játszani, vannak

homofon és

polifon hangszerek.Használható szempont lehet a kulturális beágyazódottság szerinti csoportosítás, mely alapján vannak

műzenei és

népzenei hangszerek.A hangszereket rendszerezhetjük még földrajzi elterjedésük szerint, történelmi vagy zenetörténeti korszakok alapján stb.

Witt Fülöp: A hangtan és a hangszerek népszerü előadásokban, Nagykanizsa, 1877

Erdős Tivadar: Az összes hangszerek ismertetése számos képpel.