Αθηνά Παρθένος

10.0 JUSTYNA 12 2021-01-17
Αθηνά Παρθένος - Αθηνά Παρθένος - το λατρευτικό άγαλμα της Παναγίας της Αθηνάς, που έγινε στα χρόνια 447-438 π.Χ. από τον Φειδία για (3×4)
12
15
0

Αθηνά Παρθένος - το λατρευτικό άγαλμα της Παναγίας της Αθηνάς, που έγινε στα χρόνια 447-438 π.Χ. από τον Φειδία για τον Παρθενώνα στην Αθήνα

Τα καλύτερα αποτελέσματα για το μέγεθος 3×4Ενημερώνεται κάθε 2 ώρες

Βαθμολογήστε αυτό το παιχνίδι

Πρόσθεσε σχόλιο

Άλλο από αυτήν την κατηγορία