ώμος - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Στην ανθρώπινη ανατομία, ο ώμος (λατινικό βράχιο) είναι μέρος του άνω άκρου, που βρίσκεται μεταξύ της ζώνης ώμου που συνδέεται με την άρθρωση του ώμου και του αντιβραχίου, που τελειώνει με την άρθρωση του αγκώνα. Το οστό μέρος του βραχίονα είναι ο βραχίονας. Σημαντικοί μύες που κινούν τον βραχίονα είναι: biceps brachii (λατινικός μυώδης δικέφαλος brachii) τρικέφαλος του βραχίονα (λατινικά