χείλος - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Labia (λατινικά labia pudendi) - ομοιόμορφες πτυχές του δέρματος που περιβάλλουν τα χείλη (μεγαλύτερα χείλη) και τον κολπικό προθάλαμο (labia minora). Τα labia majora (Latin labia pudendi majora) είναι δύο μεγάλες ομοιόμορφες πτυχές τριχωτού δέρματος, οι οποίες περιέχουν επίσης μεγάλη ποσότητα λίπους. Στο μέτωπο συγχωνεύονται, αναπτύσσονται άμεσα στον ηβικό ανάχωμα, σχηματίζοντας το λεγόμενο σχισμή των μπροστινών χειλιών (Latin commisura labiorum anterior), από το οποίο η κλειτορίδα βρίσκεται ελαφρώς πιο πίσω. Τα περισσότερα στο πίσω μέρος, τα ελεύθερα άκρα αγγίζουν ένα μέρος που ονομάζεται οπίσθια commissure (Λατινικά: commisura labiorum posterior). Το όσχεο στους άνδρες αναπτύσσεται αναπτυξιακά.