φύση - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Χαρακτήρας (από τον ελληνικό χαρακτήρα - διακριτικό) - στίγμα, χαρακτηριστικό, εικόνα ή ιδιότητα. Ένα σύνολο χαρακτηριστικών που διακρίνουν ένα δεδομένο αντικείμενο, φαινόμενο, πρόσωπο από άλλα άτομα του ίδιου είδους, π.χ. λόγω εμφάνισης, χαρακτήρα, δράσης ή συμπεριφοράς. Στην ψυχολογία, η φύση νοείται ως: Ένα σύνολο ψυχολογικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου, τα οποία αποκαλύπτονται στη συμπεριφορά, τον τρόπο ύπαρξής τους, τη διάθεσή τους. Η έννοια που προσδιορίζεται με αυτήν την έννοια με την προσωπικότητα. Ένα σύνολο χαρακτηριστικών προσωπικότητας που σχετίζονται με ηθικές πεποιθήσεις. Ένας όρος που χρησιμοποιείται για θετική και αρνητική εκτίμηση της προσωπικότητας ενός ατόμου, π.χ. ευγενής χαρακτήρας, σταθερός, άτομο με ισχυρή βούληση, αλλά χωρίς χαρακτήρα, εγωιστικό, αδύναμο χαρακτήρα. Λόγω των κανονιστικών συνθηκών του, ο όρος χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά στη σύγχρονη ψυχολογία από την προσωπικότητα. Ο χαρακτήρας εμπλέκεται στην έρευνα χαρακτήρων, η οποία περιλαμβάνει