φυσικό τοπίο - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Φυσικό τοπίο - ένας τύπος τοπίου που αποτελείται από συστατικά όπως ο μητρικός βράχος, το νερό, ο αέρας, η χλωρίδα και η πανίδα. Ο χαρακτήρας του καθορίζεται από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών και τις σχέσεις μεταξύ τους. Εμφανίζεται σε περιοχές όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ήδη σημειωθεί, αλλά δεν έχει επηρεάσει την αυτορυθμιζόμενη ικανότητα των οικοσυστημάτων. Σε ένα τέτοιο τοπίο δεν υπάρχουν χωρικά στοιχεία που εισήγαγε ο άνθρωπος, π.χ. σιδηροδρομικές γραμμές, γέφυρες ή κτίρια. Το φυσικό τοπίο δεν μπορεί να εξομοιωθεί με το αρχικό τοπίο, διότι καλύπτει τόσο τα φυσικά φαινόμενα όσο και τις περιοχές που καλύπτονται από τη γεωργία, τη δασοκομία ή το νερό.