υδάτινη οδός - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Επικοινωνία αρτηρίας (ελληνική αρτηρία, «artery») - μια σημαντική οδός επικοινωνίας - γη ή νερό - που συνδέουν πόλεις ή περιοχές. Συνήθως είναι ο κύριος δρόμος, κατάλληλος για βαριά κυκλοφορία, συνήθως με διασταυρώσεις χωρίς σύγκρουση, που δεν εξυπηρετεί την τοπική κίνηση. Παραδείγματα αρτηριών επικοινωνίας: αυτοκινητόδρομος, οδός ταχείας κυκλοφορίας, διπλή οδός.