τράπεζα - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Brzeg (Λατινικά: Alta Ripa, Γερμανικά: Brieg) - μια πόλη στην Πολωνία, στο Opolskie Voivodeship, έδρα του Brest poviat. Ιστορικά, βρίσκεται στην Κάτω Σιλεσία, στην άκρη του Grodkow Plain. Ο ποταμός Odra διατρέχει. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001, το Brzeg ήταν επίσης η έδρα της αγροτικής κοινότητας του Brzeg, μετονομάστηκε η κοινότητα Skarbimierz, με έδρα το Skarbimierz-Osiedle. Σύμφωνα με στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2017, κατοικήθηκε από 36 110 κατοίκους. Το Brzeg βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Opolskie στο Oder, στο ανατολικό τμήμα της πεδιάδας Grodkowska. Πρόκειται για μια δημοτική κοινότητα, είναι η έδρα του poviat Brest. Το κλίμα είναι ζεστό και εύκρατο στο Brzeg.