συνομιλία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Gawęda - ένα είδος επικής πεζογραφίας, που προέρχεται από την παράδοση του ευγενούς πολιτισμού. Αρχικά, ήταν μόνο μια προφορική ιστορία, που δόθηκε σε κοινωνικές συνθήκες κατά τη διάρκεια μιας γιορτής. Χαρακτηρίζεται από μια ανοιχτή σύνθεση, ελευθερία στο νήμα, επαναλήψεις και πολλές επιστροφές στους ακροατές. έπος εφαρμογή θρύλος μύθος ευγενική συνομιλία Krzysztof Stepnik. Μικρές αφηγηματικές μορφές στην εθνική λογοτεχνία. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora". 31, σελ. 257-270, 1976. Πανεπιστήμιο Maria Curie-Skłodowska στο Λούμπλιν. ISSN 0209-178X. Krystyna Kardyni-Pelikánová.