στιγμιότυπο οθόνης - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Το στιγμιότυπο οθόνης ή οθονογραφία (αγγλικά: screenshot) είναι η ηλεκτρονική αποθήκευση της εικόνας η οποία εμφανίζεται σε διάφορα είδη οθόνης. Το πρώτο στιγμιότυπο οθόνης ελήφθη κάπου κοντά στο 1960.