ρόδα - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Δίσκος ή κυκλικός δίσκος με κέντρο Κ και ακτίνα ρ ονομάζεται ο κύκλος C(Κ,ρ) μαζί με το μέρος του επιπέδου που περικλείει. Συμβολίζουμε D(Κ,ρ). Όλα τα σημεία του κυκλικού δίσκου απέχουν από το κέντρο Κ απόσταση μικρότερη ή ίση με την ακτίνα ρ. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ο ανοιχτός δίσκος D με κέντρο Κ ( x 0 , y 0 ) {\displaystyle \,(x_{0},y_{0})} και ακτίνα ρ δίνεται από την εξίσωση: D = { ( x , y ) ∈ R 2 : ( x − x 0 ) 2 + ( y − y 0 ) 2 ≤ ρ 2 } {\displaystyle D=\{(x,y)\in {\mathbb {R} ^{2}}:(x-x_{0})^{2}+(y-y_{0})^{2}\leq \rho \,^{2}\}} ενώ ο κλειστός δίσκος D με το ίδιο κέντρο K και την ίδια ακτίνα ρ δίνεται από την εξίσωση: D = { ( x , y ) ∈ R 2 : ( x − x 0 ) 2 + ( y − y 0 ) 2 < ρ 2 } {\displaystyle D=\{(x,y)\in {\mathbb {R} ^{2}}:(x-x_{0})^{2}+(y-y_{0})^{2}<\rho \,^{2}\}} Το εμβαδόν Ε ενός κυκλικού δίσκου ακτίνας ρ δίνεται από τη σχέση: E = π ρ 2 {\displaystyle \mathrm {E} \ =\pi \,\rho \,^{2}} Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Δρούτσας, Γεώργιος Πρέσβης, Κωνσταντίνος Ρεκούμης, Μαθηματικά Β' Γυμνασίου, Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», σελ. 193, ISBN 978-960-06-2718-3, http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-B105/document/4bd808d8up1f/5240062b0w7u/5240065925sz.pdf Ιωάννης Βανδουλάκης, Χαράλαμπος Καλλιγάς, Νικηφόρος Μαρκάκης, Σπύρος Φερεντίνος, Μαθηματικά Α' Γυμνασίου, Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», σελ. 188, ISBN 978-960-06-2670-4, http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A200/document/4bc6fbeax5ni/523c5601ocwz/523c5656y3he.pdf Christopher Clapham, James Nicholson (2014), The Concise Oxford Dictionary of Mathematics, σελ.