παράγω - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Κατάλογος των τραμ που παράγονται στην Πολωνία - κατάλογος των τραμ που παράγονται στην Πολωνία μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Arkadiusz Lubka, Marcin Stiasny: Άτλας των τραμ. Ed. 1. Πόζναν: Kolpress, 2011. ISBN 978-83-920784-6-3. (Engl.) Krzysztof Soida, Tomasz Igielski, Jan Karpiński, Krzysztof Dubiński, Michał Szylin: Από Εργαστήρια Επεξεργασίας έως Alstom Konstal S.A. 135 χρόνια ίδρυσης. Ed. I. Łódź: Emi-Press, 1999. ISBN 83-904079-4-9.