οχήματα - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Όχημα έκτακτης ανάγκης - ένα όχημα που στέλνει φωτεινά σήματα με τη μορφή μπλε φώτων που αναβοσβήνουν και ταυτόχρονα ηχεί με μεταβλητό τόνο, οδηγώντας με τη βυθισμένη ή την κύρια δέσμη. Αυτός ο όρος περιλαμβάνει επίσης οχήματα που ταξιδεύουν σε μια στήλη στην αρχή και στο τέλος των οχημάτων προτεραιότητας με πρόσθετα σήματα φωτός με τη μορφή κόκκινου φωτός που αναβοσβήνει. Τα προνομιακά οχήματα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη διάσωση ζωών και ανθρώπινων αγαθών ή την εξάλειψη των επιπτώσεων καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ασφάλειας - ιδίως της αστυνομίας. Ο Πολωνικός Κώδικας Αυτοκινητόδρομου επιτρέπει στον οδηγό ενός οχήματος προτεραιότητας (με εξαιρετική προσοχή) να μην συμμορφώνεται με τους κανόνες κυκλοφορίας, καθώς και τις οδικές πινακίδες και σήματα, συμπεριλαμβανομένων των φανών. Ο οδηγός ενός τέτοιου οχήματος δεν εξαιρείται από τις ακόλουθες εντολές και σήματα που δίνονται από διαχειριστές κυκλοφορίας ή εξουσιοδοτείται να διενεργεί επιθεωρήσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κυκλοφορία υποχρεούνται να διευκολύνουν τη διέλευση ενός προνομιούχου οχήματος, μεταξύ άλλων βγαίνοντας αμέσως από το δρόμο του και σταματώντας εάν είναι απαραίτητο. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στέλνουν τα ακόλουθα σήματα: διαλείπουσα (αναβοσβήνει) φωτεινά σήματα σταθερού χρώματος (συνήθως μπλε ή κόκκινο), στην Πολωνία το υποχρεωτικό χρώμα είναι μπλε (το κόκκινο ισχύει για οχήματα στην αρχή και στο τέλος των στηλών) ακουστικά σήματα διαφορετικού τόνου (εκτός από το όταν το όχημα έκτακτης ανάγκης σταματά) Αυτά τα οχήματα είναι συχνά εξοπλισμένα με μια συσκευή δημόσιας διεύθυνσης για την ενεργοποίηση των ανακοινώσεων. Στην Πολωνία, ένα όχημα προτεραιότητας πρέπει επιπλέον να έχει βυθιστεί ή προβολείς κύριου δοκού. Στην Πολωνία, για την οδήγηση οχήματος έκτακτης ανάγκης, απαιτούνται τα εξής: 21 ετών κατοχή άδειας οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας ιατρικό και ψυχολογικό πιστοποιητικό για την απουσία ιατρικών αντενδείξεων για την οδήγηση οχήματος προτεραιότητας ολοκλήρωση του μαθήματος για οδηγούς προνομιούχων οχημάτων κατοχή δικαιώματος οδήγησης οχήματος προτεραιότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης. Στην Πολωνία, οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων ανήκουν σε οχήματα προτεραιότητας.