ορθοστασία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Λίστες με τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα υψηλότερα ανεξάρτητα κτίρια στον κόσμο που συμβαίνουν στην ξηρά, εξ ου και η έλλειψη υποστηριζόμενων κατασκευών (ιστούς με σχοινιά έντασης, μερικοί ανυψωμένοι πύργοι) και αγκυροβολημένες πλατφόρμες γεώτρησης (δύο από αυτές είναι "ψηλότερες" από την Burj Khalifa - ο περιφερειακός οικοδεσπότης της Perdido άγκυρα 2717 m (2450 + 267 = 2717) και Ursa Platform 1306 m. Η πλατφόρμα Stones πρέπει να είναι πάνω από 2900 m). Αυτή η δήλωση αποτελείται κυρίως από ουρανοξύστες, πύργους και καμινάδες. Στην ακόλουθη κατάταξη για πολυώροφα κτίρια, δίνεται το απόλυτο ύψος (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών) και μερικές φορές διαφέρει από το δομικό ύψος αυτών των κτιρίων.