ορίζοντας - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Ο ορίζοντας χαρακτηρίζει γενικά την γραμμή που φαίνεται νοητά να αγγίζει ο ουράνιος θόλος τη Γη. Στις ελληνικές εκφράσεις λαμβάνει μεταφορική σημασία άλλοτε ως ελεύθερο, ανοικτό πεδίο δράσης, άλλοτε ως επίπεδο γνώσεως και άλλοτε ως κατάσταση π.χ. οικονομική, δραστηριοτήτων ή πραγμάτων. Κατά την Αστρονομία, όσο και στη Γεωγραφία και στη Ναυτιλία ο ορίζοντας χαρακτηρίζεται ως επίπεδο κάθετο στην κατακόρυφο γραμμή δηλαδή στον παρατηρητή και ανάλογα με το σημείο που αυτός βρίσκεται. Υπό αυτόν τον ορισμό διακρίνονται τέσσερα είδη ορίζοντος: o Αληθής ορίζοντας ή Μαθηματικός ορίζοντας ή Ουράνιος ορίζοντας. ο Αισθητός ορίζοντας ο Νοητός ορίζοντας ή Φαινόμενος ορίζοντας και ο Ορατός ορίζοντας ή γεωμετρικός ορίζοντας.Στον ορίζοντα προσδιορίζονται και τα σημεία ορίζοντος (points of horizon) από τα οποία τα κυριότερα σημεία (cardinal points) είναι τα σημεία: Βορράς (North), Νότος (South), Απηλιώτης ή Ανατολή (East) και Ζέφυρος ή Δύση (West).