μέσα - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Εσωτερική αρχιτεκτονική - η τέχνη της διαμόρφωσης αρχιτεκτονικών εσωτερικών χώρων, περιλαμβάνει διακόσμηση και κινητό εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του δωματίου.