μάτι - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Μάτι (ή οφθαλμός) ονομάζεται το αισθητήριο όργανο της όρασης των ζωντανών οργανισμών. Μέσω αυτού λαμβάνονται τα οπτικά ερεθίσματα που στέλνονται στον εγκέφαλο ώστε να παίρνουν μορφή εκεί. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αντιληπτό το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση πως το τελευταίο εκπέμπει, σκεδάζει, απορροφά, διαθλά κλπ. κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (φως) που μπορεί να συλλάβει το μάτι. Γύρω από το μάτι, ενωμένη με τένοντες με τα οστά του κρανίου, υπάρχει μία ομάδα μυών που σου επιτρέπει να στρέφεις το βλέμμα ψηλά, χαμηλά και πλάγια. Συνεργάζονται μεταξύ τους χάρη σε κάποια συγκεκριμένα νεύρα, τα οποία επιτρέπουν την εστίαση των ματιών ακόμα και όταν αυτά κινούνται .Με αυτό το τρόπο υπάρχει και η διόφθαλμη όραση αλλά και η τρισδιάστατη όραση .Ένα σημαντικό στοιχείο της διόφθαλμης όρασης είναι το φαινόμενο του κυρίαρχου οφθαλμού. Υπάρχουν δύο είδη σε αυτό το φαινόμενο, το κινητικά κυρίαρχο και το αισθητηριακά κυρίαρχο. Για να υπάρξει η διόφθαλμη όραση υπάρχει ένας κυρίαρχος οφθαλμός και ένας υπολειπόμενος. Βρίσκεται στο πάνω μέρος του βολβού .Όταν συσπάται, "τραβάει" το μάτι και το βλέμμα προς τα πάνω. Επίσης, λειτουργεί όταν τα μάτια στρέφονται προς τη μύτη.