κακόβουλο λογισμικό - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Το κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβές λογισμικό (malicious software / malware ή badware) αποτελεί μείζον πρόβλημα για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το λογισμικό χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο όταν βάσει των προθέσεων του προγραμματιστή το λογισμικό που προκύπτει διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές προκειμένου να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Σε αυτό που χρειάζεται ένα πρόγραμμα «ξενιστή» και σε αυτό που δεν χρειάζεται «ξενιστή» και μπορεί να εκτελεστεί από μόνο του όπως κάθε άλλο πρόγραμμα. Επιπλέον το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να διαχωριστεί και με διαφορετικό τρόπο σε δύο άλλες κατηγορίες. Το ιομορφικό λογισμικό και το μη ιομορφικό λογισμικό. Στο ιομορφικό λογισμικό ανήκουν τα προγράμματα που μπορούν και αναπαράγονται από μόνα τους και στο μη ιομορφικό λογισμικό τα προγράμματα που δεν αναπαράγονται χωρίς την ανάμειξη του ανθρώπινου παράγοντα. Ιός (Virus): είναι κακόβουλο λογισμικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να εξαπλώνεται εύκολα σε χρήσιμα προγράμματα ενός ξένου υπολογιστή με αποτέλεσμα να βλάψει χρήσιμα αρχεία ενός χρήστη. Η μετάδοσή του σε άλλους υπολογιστές μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τη βοήθεια κάποιας εξωτερικής συσκευής όπως μια φορητή μνήμη USB ή ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος. Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τους ιούς από τα άλλα προγράμματα είναι ότι μπορεί να μεταδοθεί οπουδήποτε έχει τη δυνατότητα.