θαλάσσια βιολογία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Στην επιστήμη της βιολογίας, ο όρος είδος (λατ.: species) χαρακτηρίζει μία από τις βασικές μονάδες βιοποικιλότητας, δηλαδή ένα σύνολο οργανισμών, ζώων, φυτών ή μικροοργανισμών που μοιάζουν τόσο ώστε να μπορούν αυθόρμητα να προσδιορίζονται και να καταχωρούνται με το ίδιο όνομα. Το είδος αποτελεί την πρώτη βαθμίδα ταξινόμησης των εμβίων όντων. Ένα είδος ή και περισσότερα προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο ταξινομικό γένος. Γενικότερα, είδος ονομάζουμε την ομάδα οργανισμών οι οποίοι μπορούν να ζευγαρώσουν δίνοντας γόνιμους απογόνους. Ο ορισμός αυτός δουλεύει καλά σε ένα γενικό πλαίσιο, όμως αποδεικνύεται προβληματικός όταν εξεταστεί πιο προσεκτικά. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ορισμός αυτός φαίνεται ανεπαρκής είναι ο υβριδισμός, τα μικροείδη, η απόμιξη, η κυκλική επικάλυψη, η παρθενογένεση και οι αφυλετικοί οργανισμοί. Επίσης προβληματικός αποδεικνύεται ο ορισμός κατά την εξέταση απολιθωμάτων, δεδομένου πως δεν μπορεί να εξεταστεί η αναπαραγωγή. Στην επιστημονική κατάταξη των ειδών, ένα είδος αντιστοιχεί σε μια αντικειμενική ταξινομική υποδιαίρεση που προσδιορίζεται με ένα ελληνικής, η λατινικής προελεύσεως όνομα, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το Γένος αναγράφεται πρώτο (με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο), ακολουθούμενο από εναν δεύτερο όρο. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος ανήκει στο γένος Homo και στο είδος Homo sapiens.