επαρχία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Τα Βοϊβοδάτα ή Βοεβοδάτα ή Επαρχίες της Πολωνίας αποτελούν ανώτερου επιπέδου διοικητική υποδιαίρεση, αντίστοιχες με τις ελληνικές περιφέρειες. Στα πολωνικά ονομάζονται województwo ενώ η ιστορία του όρου αυτού είναι πολύ μεγάλη καθώς αυτό το μοντέλο υποδιαίρεσης χρησιμοποιείται στην Πολωνία από τον 14ο αιώνα. Η λέξη στα ελληνικά μπορεί να μεταφραστεί και ως Δουκάτο, για ιστορικούς λόγους, αλλά και ως Επαρχία. Σήμερα τα Βοϊβοδάτα αριθμούν σε 16. Πριν τον Ιανουάριο του 1999 και από το 1975 τα Βοϊβοδάτα ήταν 49. Οι τωρινές περιφέρειες είναι χωρισμένες με βάση κυρίως τις ιστορικές περιοχές της Πολωνίας. Η διοικητική εξουσία σε αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης είναι μοιρασμένη μεταξύ του Διοικητή (wojewoda), ο οποίος διορίζεται από την κυβέρνηση, μίας Εκλεγμένης Συνέλευσης (sejmik), και του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφέρειας (ή Διοικητικό Συμβούλιο του Βοεβοβοδάτου) (zarząd województwa). Ο επί κεφαλής αυτού του Συμβουλίου ονομάζεται marszałek województwa. Τα Βοϊβοδάτα διαιρούνται περαιτέρω σε Πόβιατ (powiat) και σε Γκμίνα (gmina). Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες μοιράζονται μεταξύ του 'wojewoda' (διοικητής), της 'sejmik' (περιφερειακή συνέλευση) και του 'zarząd województwa' (διοικητικό συμβούλιο).