εξωτερικου χωρου - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Ένα υπαίθριο μουσείο παρουσιάζει συνήθως έναν οικισμό η ένα μεγαλύτερο υπαίθριο θέμα. Τα πρώτα υπαίθρια μουσεία δημιουργήθηκαν στη Σκανδιναβία, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, και η ιδέα διαδόθηκε σύντομα σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, συνήθως με παραδοσιακά κτίρια. Κοινό στοιχείο σε όλα τα υπαίθρια μουσεία, όπως και στα πρώτα αυτά του 19ου αιώνα, είναι η διδασκαλία της ιστορίας της καθημερινής ζωής από τους ανθρώπους από όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Πολλά υπαίθρια μουσεία συνήθως υπάρχουν σε περιοχές με ξύλινα σπίτια η με σπίτια ξυλοδεσιάς, διότι αυτά μετακομίζονται σχετικά εύκολα.