εξοχικό σπίτι - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Εξοχικό σπίτι (τοπικά: εξοχικό, εξοχικό σπίτι, checha, chyża, θάλαμος) - εξοχική κατοικία, συνήθως ξύλινη. Οι καλύβες αποτελούσαν συχνά τρία δωμάτια: το μεσαίο - το διάδρομο και τα δύο πλευρικά δωμάτια - ασπρόμαυρο. Το μαύρο δωμάτιο ήταν το κύριο δωμάτιο, υπήρχε ένας φούρνος. Χρησίμευε ως κουζίνα και μερικές φορές ως υπνοδωμάτιο. Το λευκό δωμάτιο ήταν ένα πιο αντιπροσωπευτικό δωμάτιο. Εξυπηρετούσε μόνο για στέγαση. Ένα επιπλέον δωμάτιο χτίστηκε συχνά δίπλα στο λευκό δωμάτιο - ένας θάλαμος που χρησιμεύει ως αποθήκη. Ένα άλλο δωμάτιο ήταν μια εσοχή που χρησιμεύει ως υπνοδωμάτιο. Περισσότερο ή λιγότερο από τη δεκαετία του 1970