ενυδρείο - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Το ενυδρείο είναι ελεγχόμενο τεχνητό περιβάλλον όπου ψάρια και υδρόβιοι οργανισμοί μπορούν να ζήσουν μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον. Τα μεγέθη τους ποικίλλουν, από μικρά οικιακά ενυδρεία με λίγα ψάρια μέχρι μεγάλα ενυδρεία σε μουσεία φυσικής ιστορίας. Η ενασχόληση με το ενυδρείο είναι ένα διαδεδομένο χόμπι σε όλο τον κόσμο. Τα οικιακά ενυδρεία, γνωστά και ως καλλωπιστικά, χωρίζονται: Ανάλογα με το αν φιλοξενούν οργανισμούς από γλυκό ή θαλασσινό νερό, σε ενυδρεία γλυκού ή θαλασσινού νερού. Υπάρχει και μια τρίτη, πιο σπάνια περίπτωση, τα ενυδρεία υφάλμυρου νερού. Ανάλογα με το ποιοι οργανισμοί ζουν μέσα, σε κοινωνικά (φιλοξενούν οργανισμούς από διάφορες περιοχές της Γης) ή βιοτοπικά (φιλοξενούν οργανισμούς που στην φύση ζούνε στην ίδια περιοχή). Οι κύριοι βιότοποι από τους οποίους προέρχονται τα ψάρια του εμπορίου είναι η Νότια και Κεντρική Αμερική, η Αφρική , η Ασία και η Ωκεανία. Στα κοινωνικά ενυδρεία συμβιώνουν συνήθως ψάρια και από τις τέσσερις αυτές ηπείρους, ενώ τα βιοτοπικά ενυδρεία, ανάλογα με τα ψάρια που φιλοξενούν, χωρίζονται σε αφρικανικά, ασιατικά, αμερικανικά και ωκεανικα. Εκτός από τα ψάρια, στο ενυδρείο μπορούν να προστεθούν και υδρόβια φυτά, τα οποία προσδίδουν στο ενυδρείο ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και προσφέρουν και στα ψάρια που ζουν μέσα μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Τα υδρόβια φυτά προέρχονται κυρίως από καλλιέργειες στην Αμερική και στην Ασία.