εκπομπή - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Εκπομπή κυψέλης - μια υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή συγκεκριμένων πληροφοριών (όπως SMS) σε συνδρομητές δικτύου εντός του εύρους ενός σταθμού βάσης BTS. Αυτό μπορεί να είναι πληροφορίες για την κατάσταση της κυκλοφορίας, την πρόγνωση καιρού, πληροφορίες για την τοποθεσία της πλησιέστερης στάσης ταξί, αστυνομικό τμήμα, νοσοκομείο. Ομαδοποιούνται θεματικά και μεταδίδονται σε ξεχωριστά κανάλια.