είναι - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Αυτό είναι το εικοστό σημάδι της ιαπωνικής συλλαβής hiragana (と) και katakana (ト). Αντιπροσωπεύει αυτή τη συλλαβή. Προέρχεται απευθείας από την πινακίδα 止. Μετά την προσθήκη δακτίνης και στις δύο εκδόσεις του σημείου (ど και ド), αντιπροσωπεύει τη συλλαβή do. Κατά την προσθήκη ド / ド στο ド (πεζά u), δεν υπάρχουν δύο συλλαβές στα Ιαπωνικά: ト ゥ (εδώ) Du ゥ (du) Επιπλέον, ο χαρακτήρας στην έκδοση hiragana χρησιμοποιείται στην ιαπωνική γραμματική με πολλές έννοιες, όπως ως συνδυασμό ισοδύναμη με την πολωνική και ή και.