διάρκεια - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Span - ένα δομικό στοιχείο με πολλές εφαρμογές: δομικό στοιχείο που συνδέει δύο στηρίγματα (τοίχοι, κολόνες, κολώνες) γέφυρα, οδογέφυρα μέρος του θησαυρού ή της οροφής ένα στοιχείο της κατακόρυφης διαίρεσης του τοίχου που λαμβάνεται με ρυθμική ρύθμιση παραθύρων, διαστρωμάτων, κολώνων κ.λπ. σε φράχτες - ένα επαναλαμβανόμενο τμήμα, που συνήθως παρασκευάζεται στο εργοστάσιο, προσαρτημένο στις θέσεις.