γυναικεία υγεία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Τα αποτελέσματα της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν γίνει πολλές μελέτες πρόσφατα, αποτέλεσμα της ευρείας εξάπλωσης της χρήσης τους σε όλο τον κόσμο (Μέχρι τον Ιούνιο του 2009 υπήρχαν περισσότεροι από 4,3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως). Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή των μικροκυμάτων. Η κύρια ανησυχία είναι η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου λόγω της έκθεσης στην ακτινοβολία των κινητών. Αυτό όμως είναι απίθανο αφού η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων ανήκει στην κατηγορία των μικροκυμάτων και η οποία δεν είναι ιονίζουσα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις στο DNA που να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρκίνου, όπως για παράδειγμα η ακτινοβολία Γάμμα. Υπάρχουν μεγάλοι φορείς έρευνας που στην πλειονότητα τους δεν αποδεικνύουν κάποια σχέση ανάμεσα στην έκθεση σε κινητά τηλέφωνα και επικίνδυνα βιολογικά αποτελέσματα στους ανθρώπους. Ωστόσο, ένας αριθμός μεμονωμένων ερευνών είτε δηλώνουν μια τέτοια σχέση είτε είναι ασαφείς. Μακροχρονια έρευνα που διεξήχθη στη Δανία έδειξε πως υπάρχουν μηδαμινές πιθανότητες πρόκλησης καρκίνου ή λευχαιμίας από κινητά τηλέφωνα. Στην έρευνα αυτή συμπεριλήφθηκαν 400 χιλιάδες Δανοί χρήστες κινητών τηλεφώνων των οποιων τα συμπτώματα παρακολουθηθηκαν για 21 χρονια.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δήλωσε πως ο καρκίνος είναι απίθανο να δημιουργηθεί από κινητά τηλέφωνα ή τις κεραίες τους και ότι αξιολογήσεις δεν έχουν βρει πειστικά στοιχεία για άλλα προβλήματα υγείας. Αντίθετα, κάποιες συμβουλευτικές αρχές των ΗΠΑ πρότειναν μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση των πολιτών ως μέτρο πρόληψης.